Miguel Sanz

Aquesta imatge, que desperta en un instant de la meva vida un sentiment, és una foto.