Núria López Garcia

Ser-hi, tenir la càmera a mà, bona llum (o no) i saber-ho veure