Fotos Enric Cahner

Fotos de Enric Cahner ,obtingudes a finals d’agost d’aquest any, a davant del Port Balís entre 17 i 26 metres de fondària, a la barra de roca que s’anomena “El negre”.

Fetes amb un objectiu de 60  mml. i dos flaixos.